TALLER PROJECTE RIUS

Aquest projecte pretén fer una descoberta del patrimoni natural que ens és més proper. Es tracta sobretot d’un projecte experimental i vivencial més que teòric per tal de descobrir la natura d’una manera propera, amb els sentits, i que sigui la mateixa vivència de l’experiència el que permeti les persones asimilar nous coneixements i aprenentatges, i alhora establir un vincle més proper entre la persona i la natura.

Pretenem descobrir el nostre medi natural, el que se situa a l’entorn urbà i peri-urbà de la ciutat de Girona. Els nostres parcs i jardins; els nostres rius: Ter, Onyar, Galligants i Güell. L’ús tradicional i present que l’home fa del medi; l’entorn d’horta; l’entorn muntanyenc i de bosc de les Gavarres; les plantes, animals i ecosistemes que ens són més propis.

El projecte contempla el coneixement i alhora l’actuació en el propi medi. Així doncs es programen activitats pràctiques, tant per a l’adquisició de coneixements com per a la  millora de la qualitat del medi.

A qui es dirigeix?

Quins objectius té?

  • Descobrir i conèixer el medi natural de la ciutat de Girona i el seu entorn més proper, tant els parcs i jardins de la ciutat, com els espais naturals de l’entorn
  • Conèixer i estudiar l’ecosistema fluvial dels rius Onyar i Ter. Es contempla l’estudi hidromorfològic, fisicoquímic i biològic del riu
  • Conèixer les principals plantes i fauna del nostre entorn
  • Fer un aprenentatge actiu, vivencial i experimental, sobre el terreny
  • Realitzar activitats en pro del medi i per a la millora de la seva qualitat
  • Relacionar-se amb l’entorn natural d’una forma diferent

Amb el suport i la col·laboració de