TALLER DE RECERCA DE FEINA

El taller de recerca de feina ens ajuda a realitzar una cerca de feina eficient, promou la participació  de les persones en tot el procés de recerca col·laborant estretament amb l’equip de prospecció. En tot moment s’analitzen les diferents ofertes individualment, fet que va treballant les expectatives i els interessos de cadascú.

A qui es dirigeix?

Aquest taller està dirigit a tots els grups de persones que atén la Fundació Tresc per tal de que puguin trobar una feina adequada, que pugui posteriorment i mitjançant l’equip de prospecció i inserció,  ser adaptada en els aspectes que siguin necessaris mitjançant la metodologia del Treball Amb Suport.

Quins objectius té?

  • Recerca organitzada i sistemàtica de feina
  • Conèixer els canals i les estratègies de recerca
  • Elaborar els documents necessaris (CV, carta…)
  • Analitzar els requisits necessaris per optar a una feina concreta
  • Establir un pla d’acció per aconseguir els nostres objectius professionals
  • Preparar una entrevista de feina i/o un procés de selecció
  • Col·laborar i participar activament amb l’equip de prospecció laboral
  • Acompanyar a la persona durant el procés de cerca de feina
  • Ajudar a confeccionar el Perfil Laboral
  • Ajudar en ajustar les expectatives laborals

Amb el suport i la col·laboració de