TALLER DE NETEJA

Fundació Tresc planteja com a objectiu en aquest taller que la persona vagi aconseguint una millora dels seus hàbits i habilitats específiques de neteja, que li sigui útil tant a nivell d’autonomia personal com també en un futur pròxim en l’àmbit laboral. Les persones assoleixen els aprenentatges mitjançant la pràctica que es duu a terme netejant les instal·lacions, sempre amb el suport i la supervisió de l’equip de professionals. A través de les tutories individuals i familiars treballem la responsabilitat i el compromís en traslladar aquests aprenentatges en l’entorn de l’habitatge, contribuint en el rol de persona adulta dins l’entorn familiar.

En el Servei Prelaboral Baix Empordà el grup realitza la neteja dels espais que s’utilitzen diàriament. Això inclou l’espai on es duen a terme les formacions, la cuina on s’escalfen els aliments cada dia i es realitza el taller setmanal de cuina, el menjador, els serveis i el taller. A part del manteniment diari dels diferents espais, s’instaura el divendres al migdia com a dia de la setmana per a realitzar la neteja general de l’Espai Social.

A qui es dirigeix?

Totes les persones assistents als diferents tallers del Servei Prelaboral realitzen el taller de neteja. Els membres dels diferents grups de treball són responsables de mantenir net i ordenat els espais que utilitzen, sigui a l’Espai Social o al taller. La coordinació i implicació per part de tothom genera un bon ambient de convivència.

Quins objectius té?

L’objectiu principal d’aquest taller és assolir els hàbits bàsics de neteja, posar-los en pràctica i incloure’ls en el dia a dia. Els objectius específics són:

 • Prendre la iniciativa i col·laborar en la neteja dels espais de Fundació Tresc per a millorar la convivència.
 • Traslladar els aprenentatges assolits a casa i col·laborar en les tasques domèstiques.
 • Tenir estratègies d’ordre i neteja per a dur a terme en un futur lloc de treball.
 • Aprendre a ordenar les tasques i els passos a seguir a l’hora de netejar un espai.
 • Conèixer i discriminar els diferents productes de neteja.
 • Aprendre a interpretar les etiquetes dels productes i reconèixer aquells que són tòxics o inflamables.
 • Saber utilitzar els diferents estris de neteja (escombra, fregona, mopa, baieta, fregall, etc.).
 • Saber distingir quan un estri de neteja és brut i s’ha de renovar o bé rentar per poder reutilitzar-lo.
 • Conscienciar de la necessitat d’utilitzar mesures de prevenció (guants, mascareta i desinfectant) quan s’utilitzen productes químics forts o es netegen espais com ara els lavabos.
 • Tenir una bona postura ergonòmica a l’hora de fer les tasques de neteja.
 • Mantenir l’ordre del quartet de neteja i saber on s’ha de guardar cada producte o estri un cop finalitzada la tasca.

Amb el suport i la col·laboració de