TALLER D'HABILITATS SOCIALS

El taller d’habilitats socials, es tracta d’un espai on els diferents nois i noies  juntament amb l’ajuda de l’educador, organitzen i realitzen diverses activitats amb les que treballem diferents habilitats socials i es potencia la cohesió de grup per tal que s’empoderin i realitzin activitats fora de la nostre entitat, de forma totalment integradora.
Es treballa de forma dinàmica, potenciant els espais d’oci per tal d’anar entrenant les habilitats socials de manera lúdica i pràctica. Les classes es divideixen en dues parts, una primera on es realitzen diferents presentacions i la segona on es realitza l’activitat programada.
Es tracta d’un taller que es realitza durant tot l’any, de forma que aquest entrenament en habilitats socials es continu.

A qui es dirigeix?

El taller d’habilitats socials forma part inherent dels aprenentatges transversals a
treballar dins del itineraris individualitzats de la majoria de les persones ateses.

Quins objectius té?

  • Adquirir les habilitats comunicatives per relacionar-se adequadament amb
    els companys/es.
  • Posar en pràctica les habilitats socials en recursos de l’entorn
  • Implicar els participants en el seu propi procés de millora
  • Programar les sessions en funció de les necessitats i els desitjos del grup
  • Aprendre a negociar i a organitzar el calendari d’activitats mensuals.
  • Promoure la seva autonomia

Amb el suport i la col·laboració de