TALLER DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

El taller de formació i orientació laboral, es realitza durant tot l’any i ens ajuda a conèixer com és el mercat laboral i els seus mecanismes de funcionament, per tal que ens sigui més fàcil accedir-hi. També ens permet aprofundir en els diferents tipus de contracte, els drets i deures que tenim com a treballadors o altres conceptes específics de les relacions laborals que ens serviran a l’hora d’establir les condicions i pactes amb l’empresari. Per altra banda ens permet contrastar les nostres característiques personals amb els requeriments i l’estat del mercat de treball i ens ajuda a definir un projecte professional amb possibilitats d’èxit. En definitiva és un taller que ens ajuda a ser millors professionals treballant diferents hàbits i habilitats necessàries per la feina.

A qui es dirigeix?

Es tracta d’un taller dirigit a totes les persones  ateses en els diferents programes  de la Fundació Tresc, donat que un dels objectius principals de la Fundació és la inserció laboral, sobretot molt necessari per a aquelles persones que no han tingut mai cap experiència laboral.

Quins objectius té?

  • Conèixer interessos i motivacions pròpies
  • Identificar les nostres capacitats i habilitats i com es poden traduir o identificar  en l’àmbit laboral
  • Reconèixer les mancances i fortaleses que ens ajudaran a elaborar un bon perfil laboral.
  • Ajustar les expectatives laborals
  • Prendre consciència d’allò que les empreses requereixen
  • Definir l’objectiu professional
  • Conèixer aspectes relacionats amb l’empresa i el treball: normatives, documentació, organització…
  • Adquirir destreses específiques per superar entrevistes i seleccions de personal

Amb el suport i la col·laboració de