Què és el programa acompanya?

Descripció

A qui es dirigeix?

A totes les persones que estan contractades a l’empresa ordinària i ho necessitin.

Quins objectius té?

Objectius…

Algunes dades

*dades desembre 2021

Amb el suport i la col·laboració de