Subvencions i bonificacions a la contractació.

Clàusules específiques del contracte INDEFINIT per a persones amb discapacitat

Clàusules específiques del contracte TEMPORAL per a persones amb discapacitat.

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball – 2018

CRITERI TÈCNIC 98-2016 – Quota de reserva

TSF/133/2018 Bases reguladores de la convocatòria per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball.

Actualització de les bases reguladores TSF/133/2018

RESOLUCIÓ TSF/2791/2018 Convocatòria anticipada per a l’any 2019.

Ordre TSF/65/2018, d’11 de juny  

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2019