Nom

Nom persona

Nom empresa

lloc

Nom

Nom persona

Nom empresa

lloc

Nom

Nom persona

Nom empresa

lloc

Nom

Nom persona

Nom empresa

lloc

Les empreses que donen l'oportunitat de treballar NOVES CONTRACTACIONS 2022

Què ofereix la Fundació TRESC a les empreses?

Subvencions i bonificacions a la contractació

Article 27.  Treball i ocupació

1. Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat.

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu.
Nacions Unides

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu. Nacions Unides

Empreses inclusives que col·laboren en la contractació o en els itineraris d'inserció

Fent pràctiques, visites formatives, xerrades, campanyes de sensibilització...