Fa més de 7 anys que estic a la Fundació TRESC. En un principi em van haver de conèixer com a persona i després entre tots vam fer un perfil laboral per saber quins eren els meus punts forts i els meus punts febles, això m’ha servit per conèixer quin tipus de feina em convé més.

Estic satisfet amb el suport laboral que m’han fet des de la Fundació TRESC, tant a l’hora de trobar una feina com durant els primers moments de començar a la feina, m’ha donat més seguretat. M’agrada la feina que faig, és a dir, m’han trobat un lloc de treball adequat a mi i això em suposa sentir-me més realitzat personalment i econòmicament. Per últim, voldria dir que des de sempre s’han preocupat del meu entorn familiar, social i de la meva salut fent xerrades personals.