TALLER BICITRESC

El taller de BiciTresc combina l’aprenentatge de mecànica, pintura i reciclatge amb el concepte i la sensibilització en el medi ambient i l’economia circular; reciclar i reutilitzar un residu, les bicicletes velles en desús. Les persones adquireixen coneixements bàsics sobre mecànica i aprenen a fer servir les diferents eines i materials que s’utilitzen, per fer les diferents reparacions. Les bicicletes recuperades es posen a disposició de Serveis Socials Municipals o d’Entitats de l’entorn proper, per tal de fomentar el  transport sostenible.

A qui es dirigeix?

Va dirigit a totes aquelles persones interessades a adquirir coneixements bàsics de mecànica i que vulguin aprendre a fer petites reparacions i manteniments. El taller va néixer amb l’objectiu de motivar i engrescar la gent més jove motivada per la mecànica, l’esport i el medi ambient.

Quins objectius té?

  • Conèixer l’estructura i els components bàsics de la bicicleta.
  • Aprendre a realitzar recanvis i manteniments.
  • Adquirir coneixements bàsics de mecànica.
  • Conèixer els diferents materials i eines que s’utilitzen en un taller.
  • Aprendre a personalitzar la bicicleta
  • Aprendre a polir, netejar i pintar
  • Fomentar la creativitat
  • Millorar el treball  individual i en equip.

Amb el suport i la col·laboració de

download-1