El Servei Prelaboral és un servei social complementari a la Xarxa de Salut Mental, Servei que forma part de la cartera de Serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Com a repte de 2019, Fundació Tresc plantejava la necessitat d’augmentar-ne les places, des de desembre de 2012 tenia concedides 15 places i la proposta al Departament era l’augment de 5 més. Aquest augment de places, dona la possibilitat de desenvolupar els projectes dirigits a persones més joves, persones que han patit les primeres crisis i que cal atendre de forma ràpida per tal d’evitar noves recaigudes.

Aquest increment ha permès la incorporació d’una nova professional que condueix els tallers d’hort ecològic i costura.