Després de superar un procés selectiu – concurs d’oposició pública restringida a persones amb discapacitat intel·lectual,  aquest mes d’abril l’AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE GUÍXOLS contracta a una persona del programa SIOAS de la Fundació TRESC, cobrint així la plaça de conserge que oferia l’Ajuntament.