CELEBREM EL SUPORT DE LA COSPE UN ANY MÉS

Un any més  la Convocatòria Ordinària  per a projectes i activitats a les entitats en l’àmbit de polítiques socials del  Departament de Drets Socials dona suport a diversos projectes de l’entitat  que tenen com a finalitat la millora de la qualitat de vida de les persones ateses.  Aquest any 2023 són: 

El projecte DECIDEIX que ofereix un suport i acompanyament especialitzat a persones joves tutelades i extutelades de 16 a 21 anys i té com a finalitat desenvolupar les competències personals, laborals i socials per avançar en l’autonomia, la independència i  la inclusió en l’entorn comunitari d’aquest col·lectiu. 

El projecte PAS JOVE que ofereix acompanyament mitjançant itineraris personalitzats a persones joves amb trastorns de la salut mental, incidint en el desenvolupament de les seves competències personals, laborals i socials per afavorir la seva inclusió social.  

El projecte SEGUIM que té com a finalitat promoure el manteniment dels llocs de treball en el mercat ordinari,  així com, la millora professional de les persones treballadores en situació de seguiment laboral.   

Enguany celebrem també l’impuls del projecte CONNECTORA COMUNITÀRIA que es centra en  afavorir la participació social de la persona atesa en el seu entorn comunitari.  Mitjançant un pla personalitzat de participació social ofereix acompanyament específic dins l’entorn comunitari.