Què ofereix la Fundació Tresc? Com et podem ajudar? FQS

La Fundació TRESC ofereix la possibilitat de ser una empresa inclusiva, una empresa que valora i està oberta a la diversitat.

Una empresa inclusiva és una empresa compromesa amb la igualtat d’oportunitats, amb l’equitat, que reconeix el guany directe que suposa la contractació de persones amb discapacitat o trastorn mental.

Contactes dels prospectors

Anna Mª Roca – aroca@fundaciotresc.org   Anna Masó – amaso@fundaciotresc.org

Les empreses parlen de nosaltres

Aquí podriem fer una intro dient que és de l'acte dels 25 anys de la Fundació......

Nom empresa
Nom empresa
Nom empresa
Nom empresa

FQS

Tinc una empresa de més de 50 treballadors.  Estic obligat a contractar?

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La Fundació TRESC utilitza la metodologia del Treball en Suport.  Què significa Treball amb Suport?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Què m’aporta com a empresa el Treball amb Suport?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Què son els seguiments laborals? Fins quan duren aquesta seguiment?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tinc una vacant a la meva empresa i he pensat en contractar una persona amb discapacitat. Quin és el primer pas que haig de fer?

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ESQUEMA PROCÉS INSERCIÓ)