TALLER DE FUSTERIA

El taller de fusteria és una activitat experimental que pretén fomentar el desenvolupament de les habilitats manipulatives i creatives entre les persones que atenem.
Es treballa el coneixement de la fusta i de les eines més essencials per realitzar treballs senzills. Són treballs ens els que es contemplen els processos creatiu, de planificació, d’execució, i d’acabats.
El taller s’emmarca en un sentit global, en el que les persones comencen un treball i l’acaben, i així poden experimentar tot el procés de creació i que aquest alhora respon a un sentit. No es tracta de treballar per treballar només, sinó que la creació de cada peça respon a un objectiu concret.

A qui es dirigeix?

El taller de fusteria en aquests moments el desenvolupen 6 joves una tarda a la
setmana i té un cost que assumeix de ple la Fundació.
Pensem que és un bon taller per poder oferir de forma generalitzada a totes les
persones ateses que hi puguin estar interessades.

Quins objectius té?

  • Desenvolupar habilitats manipulatives i creatives que poden ser funcionals
    per desenvolupar-se en tasques de la vida quotidiana
  • Fer petits i senzills manteniments
  • Conèixer les principals eines de fusteria i el seu maneig
  • Desenvolupar destresa en la tècnica de marqueteria i fusteria senzilla
  • Elaborar creacions artístiques amb elements naturals
  • Aprendre a desenvolupar-se en les diferents fases d’un projecte

Amb el suport i la col·laboració de

Departament de treball, afers socials i famílies